Garantia produselor

www.casa-luminii.ro asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere, conform prevederilor primite de la producătorii solutiilor de iluminat pe care le importăm sau le distribuim la nivel național și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.022/2002 (1022/2002) privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii. De asemenea, precizăm faptul că acestea nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformității produselor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 712 din data de 8 noiembrie 2001, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.


Cum se pune în aplicare garanția?


www.casa-luminii.ro se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului și cu calitățile și caracteristicile înscrise în factură.

Produsul este considerat neconform dacă nu are aceleași calități precum este descris în cadrul site-ului www.casa-luminii.ro sau dacă nu are calitățile și caracteristicile înscrise în factură. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării și dacă cumpărătorul informează Vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate în termen de 2 zile de la data la care a constatat-o.

În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, cumpărătorul are dreptul de a cere repararea într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform. Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa din colet a unei componente înainte de începerea montajului și să păstreze etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit în vederea verificării și înlocuirii.

Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, datorate nerespectării instrucțiunilor producătorului. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii facturii cumpărătorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele manufacturate și cele din materiale naturale precum pielea, lemnul masiv, furnir, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material.

Vrem să atragem atenția asupra faptului că, cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele din lemn masiv pot prezenta mici crăpături sau noduri în funcție de natura lemnului sau că pot apărea în timp mici crăpături funcție de condițiile în care sunt păstrate produsele - la temperaturi situate în afara intervalului 18-30 de grade Celsius și umiditate ridicată. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate.

Lipsa Certificatului de Garanție trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la data livrării produselor. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare, indiferent de motiv.


Cand este valabilă garanția?


Compania SC Homelight SRL, operatorul magazinelor www.casa-luminii.ro, acordă garanţie care începe de la data livrării produselor astfel:

Decorațiuni - 30 zile pentru corpuri de iluminat (defectare sub durata minimă de funcționare declarată de producători, legături electrice interne întrerupte, îmbinări nerezistente), țesături, confecții, sticlărie, ceramică, porțelan.

În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile cumpărătorului, compania noastră își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.).

ATENȚIE: spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de cumpărător.


Cum se poate apela la garantie?


Orice reclamație va fi însoțită de factura de marfă și certificatul de garanție. În termenul de garanție cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere.

În funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a fost fabricat produsul, Vânzătorul își va impune să repare sau să înlocuiască produsul, pe durata garanției într-un termen maxim de 20-30 de zile lucrătoare.

IMPORTANT: la www.casa-luminii.ro, produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou. Defectele apărute în termenul de garanție ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice de către un serviciu specializat se repară gratuit.

Durata medie de utilizare a decorațiunilor (corpurilor de iluminat) este de 6 (șase) luni.

Pentru mai multe detalii privind condițiile de acordare a garanției, te rugăm să vizitezi articolele de specialitate din termenii și condițiile www.casa-luminii.ro.